Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 55/RMČ/2012


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, učitelovi ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 s regulovaným nájemným

T: 29. 2. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS