Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 56/RMČ/2012


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou do 31. 7. 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 - Hloubětín na dobu určitou do 31. 7. 2012 za podmínky vrácení bytu stávajícího


T: 31. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS