Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 59/RMČ/2012


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu obytné místnosti mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ulice Broumarská, Praha 9 na dobu neurčitou za podmínky vrácení bytu stávajícího


T: 31. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS