Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 60/RMČ/2012


k podání informace o výši pohledávek v č. p. 25 a č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 - Kyje po vyklizení podnájemců k 31. 12. 2011Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výši pohledávek v č. p. 25 a č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 - Kyje po vyklizení podnájemců k 31. 12. 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podoběBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS