Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 61/RMČ/2012


k návrhu na souhlas s výměnou bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul., Kpt. Stránského, Praha 9 a bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul. , Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů a na souhlas s nájmem na dobu určitou - půl roku v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského , Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s předloženou dohodou o výměně bytu č. 1 o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 s tím, že předmětný byt není a nebude zařazen do privatizace a bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s nájmem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě a s nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou půl roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit vyhotovení souhlasu s výměnou bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 s tím, že předmětný byt není a nebude zařazen do privatizace a bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9


2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou v bytě o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou půl roku v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9

T: 31. 3. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemci