Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 62/RMČ/2012


k žádosti o uzavření dohody na splácení dluhu váznoucím na bytě o velikosti 2 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 v měsíčních splátkách po 800 KčRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


1. se zrušením dohody na splácení dluhu ze dne 14. 2. 2011


2. s uzavřením nové dohody na všechny dluhy váznoucí na bytě o velikosti 2 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 v měsíčních splátkách po 800 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o rozhodnutí Rady městské části Praha 14 ve věci žádosti o uzavření dohody na splácení dluhu váznoucím na bytě o velikosti 2 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9


T: 13. 2. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel