Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 67/RMČ/2012


k návrhu výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. v y h l a š u j e


výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 ke dni 7. 2. 2012 za podmínek uvedených v oznámení dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

T: 7. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KT, OPM