Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 68/RMČ/2012


k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Bitart, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Bitart, s. r. o. na obnovu hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Bitart, s.r.o.

T: 10. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, KS