Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 71/RMČ/2012


k podání žádosti o dotaci v oblasti prevence kriminalityRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s podáním žádosti o dotaci v oblasti prevence kriminality s názvem "Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území městské části Praha 14"


2. s celkovou finanční spoluúčastí z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 12.000 Kč


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o dotaci v oblasti prevence kriminality

T: 15. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OE