Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 72/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu v roce 2012Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu mezi městskou částí Praha 14 a o. s. Eset help dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s finanční spoluúčastí z rozpočtu městské části Praha 14 max. ve výši 27.000 Kč


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 13. 2. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OE