Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 76/RMČ/2012


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží objektu budovy Bří Venclíků č. p. 1072, k . ú. Černý Most, za účelem provozování komplexních fotoslužebRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží objektu budovy Bří Venclíků č. p. 1072, k. ú. Černý Most, za účelem provozování komplexních fotoslužeb mezi městskou částí Praha 14 a paní Janou Tučkovou, bytem Podvinný mlýn 2119/19, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží objektu budovy Bří Venclíků č. p. 1072, k. ú. Černý Most s paní Janou Tučkovou

T: 29. 2. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE