Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 78/RMČ/2012


k návrhu na stanovení osobního příplatku paní Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968Rada městské části Praha 14


I. s t a n o v u j e


osobní příplatek paní Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit a předat nový platový výměr paní Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 k 1. 2. 2012

T: 15. 2. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, PO, MŠ Vybíralova 968