Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 556/RMČ/2012


k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání školnického bytu v č. p. 1140, ulice Bří Venclíků, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s poskytnutím slevy 20 % z měsíčního nájemného od 1. 4. 2012 - 30. 8. 2012 ve výši 8.450 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit poskytnutí slevy 20 % z měsíčního nájemného od 1. 4. 2012 - 30. 8. 2012 ve výši 8.450 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 10. 11. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., žadatel