Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 559/RMČ/2012


k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů A, D, E

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů A, D, E


T: 31. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS