Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 562/RMČ/2012


k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor
ve 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor o výměře 5 m 2 ve 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení skončení nájmu dohodou části nebytových prostor o výměře 5 m 2 v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9


T: 15. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce