Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 563/RMČ/2012


k návrhu na přijetí daru od společnosti BELSI IMPORT-EXPORT, s. r. o. pro zajištění občerstvení na akci "Workshop na téma nedostatek aktivit pro mladé" dne 23. 10. 2012Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím daru od společnosti BELSI IMPORT-EXPORT, s. r. o. na akci "Workshop na téma nedostatek aktivit pro mladé" dne 23. 10. 2012

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 23. 10. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPM