Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 564/RMČ/2012


13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012



Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

schválený rozpočet

příjmy 278.893,00 tis. Kč

výdaje 313.896,90 tis. Kč

financování 35.003,90 tis. Kč

rozpočet po 12. rozpočtovém opatření k 12. 9. 2012

příjmy 319.142,00 tis. Kč

výdaje 351.545,80 tis. Kč

financování 32.403,80 tis. Kč

rozpočet po 13. rozpočtovém opatření k 17. 10. 2012

příjmy 320.277,10 tis. Kč

výdaje 352.680,90 tis. Kč

financování 32.403,80 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 18. 12. 2012



Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE