Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 565/RMČ/2012


k návrhu na souhlas k zahraničním pracovním cestám


Rada městské části Praha 14
I. s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cesty Bc. Michaele Pokorné, koordinátorce projektu Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (SMART i.e.), ve kterém je městská část Praha 14 jako partner v termínech 21. - 22. 11. 2012 a 28. - 30. 11. 2012 do města Vídeň v RakouskuBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Na vědomí: OSVZ, OE, OHS