Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 567/RMČ/2012


k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2013Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


1. schválit podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2013 vyhlášeného Úřadem vlády ČR


2. schválit závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části ve výši 285.491 Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. předložit materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 18. 12. 2012


2. zajistit v souladu s § 9 odst. 3 Statutu hl. města Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o souhlas Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci

T: 31. 10. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE