Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 568/RMČ/2012


k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 č. 10, nám. Plk. Vlčka 694/7, Praha 9 jako sídla společnosti TOMFIN CZ, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uvedením obecního bytu č. 10 v majetku městské části Praha 14, který užívá Mgr. Vladimír Tománek, hlášený bydlištěm nám. Plk. Vlčka 694/7, Praha 9 jako sídla společnosti TOMFIN CZ, s. r. o.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 panu Mgr. Vladimíru Tománkovi

T: 12. 11. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, SMP- 14, a. s.