Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 569/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků parc. č. 993/1, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků parc. č. 993/1, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice se společností T-Systems Czech Republic, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků parc. č. 993/1, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice


T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI