Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 573/RMČ/2012


k návrhu na odnětí pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s odnětím pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín, ostatní plocha o výměře 204 m 2, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit projednání návrhu na odnětí pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 18. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI