Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 576/RMČ/2012


k návrhu na zahájení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013" a zadávací dokumentaci (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. j m e n u j e


členy hodnotící komise k veřejné zakázce formou zjednodušeného podlimitního řízení "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013" (příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013"

T: 26. 10. 2012

2. seznámit členy hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013" s jejich jmenováním

T: 31. 10. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŠ, OE, členové komise