Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 579/RMČ/2012


k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s návrhem dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 18. 12. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, OPM, MŠ Štolmířská, OSMI, OE