Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 580/RMČ/2012


k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 27.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 27.000 Kč určeného na nákup hraček pro děti od Sdružení rodičů při MŠ


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most s udělením souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 27.000 Kč na nákup hraček pro děti

T: 31. 10. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova