Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 581/RMČ/2012


k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč a ve výši 15.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč a finančního daru účelově určeného ve výši 15.000 Kč na vybavení zahrady MŠ


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit PaedDr. Evu Cífkovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč a ve výši 15.000 Kč na vybavení zahrady MŠ

T: 31. 10. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Zelenečská