Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 10. 2012


č. 582/RMČ/2012


k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2011/2012 z hlavní činnostiRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2011/2012 z hlavní činnosti dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele základních a mateřských škol s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 2011/2012 z hlavní činnosti

T: 31. 10. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ, MŠ