Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 585/RMČ/2012


k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší pro žalované bytem ul. Bří Venclíků 1071, Praha 9 na základě pravomocných rozsudků souduRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o povinnosti zajistit přístřeší pro žalované, bytem ul. Bří Venclíků 1071, Praha 9 na základě pravomocných rozsudků soudu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s o u h l a s í


s poskytnutím přístřeší formou bytu č. 6 a č. 11 v č. p. 1610, ulice Broumarská, Praha 9 pro žalované bytem ul. Bří Venclíků 1071, Praha 9 na základě pravomocných rozsudků soudu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytů v ulici Bří Venclíků 1071, Praha 9


T: 31. 12. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS