Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 586/RMČ/2012


k návrhu na uplatnění náhrady škody v bytě č. 2, č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na uplatnění náhrady škody dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uplatnit náhradu škody dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 20. 11. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s.