Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 589/RMČ/2012


k návrhu na uzavření nové mandátní smlouvy k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor a nové mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitostíRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření mandátní smlouvy k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor a mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitostí mezi městskou částí Praha 14 a Správou majetku Praha 14, a. s. v novém znění dle přílohy č. 1 a č. 2 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nových mandátních smluv dle přílohy č. 1 a č. 2 mezi městskou částí Praha 14 a Správou majetku Praha 14, a. s.


T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s.