Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 590/RMČ/2012


k návrhu na organizační změnu v odboru dopravy a ochrany prostředíRada městské části Praha 14


I. r u š í


ke dni 31. 12. 2012 pracovní místo vedoucího oddělení kontroly ve třídě 9


II. s c h v a l u j e


1. organizační změnu odboru dopravy a ochrany prostředí od 1. 1. 2013 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. pracovní místo vedoucího oddělení veřejného pořádku ve třídě 10 od 1. 1. 2013

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit organizační změny v odboru dopravy a ochrany prostředí


T: 1. 1. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO