Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 591/RMČ/2012


k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s t a n o v u j e


celkový počet zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2013 ve výši 167Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: KT PO