Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 592/RMČ/2012


k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


částku určenou rozpočtem městské části Praha 14 pro rok 2013 do zaměstnaneckého fondu ve výši 4.050.000 KčBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: vedoucí odborů, odborová organizace