Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 593/RMČ/2012


k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánováníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Mgr. Pavly Merhautové na členství v komisi pro komunitní plánování


II. j m e n u j e


Mgr. Petru Podroužkovou členkou komise pro komunitní plánování

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat Mgr. Petru Podroužkovou o jmenování


T: 30. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, KS, KT