Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 596/RMČ/2012


k obsahu smlouvy o nájmu dopravních prostředků - 2 elektromobilyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s obsahem smlouvy o nájmu dopravních prostředků - 2 elektromobily, které jsou pronajaty formou operativního leasingu dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu dopravních prostředků - 2 elektromobily


T: 5. 11. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, OE, OHS