Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 598/RMČ/2012


k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněľitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé Z© a M©Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněľitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé Z© a M© v souladu s Instrukcí QI 61-01-03 V05 R01Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: