Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 599/RMČ/2012


k pověření Mgr. Pavla Holubce řízením Základní ąkoly, Praha 9 - Kyje, ©imanovská 16, v plném rozsahu, do doby jmenování nového ředitele Z©Rada městské části Praha 14


I. p o v ě ř u j e


Mgr. Pavla Holubce řízením Základní ąkoly, Praha 9 - Kyje, ©imanovská 16, v plném rozsahu, do doby jmenování nového ředitele Z©

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Pavla Holubce s pověřením k řízení Základní ąkoly, Praha 9 - Kyje, ©imanovská 16, v plném rozsahu, do doby jmenování nového ředitele Z©

T: 12. 11. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: O©, Z© ©imanovská