Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 11. 2012


č. 600/RMČ/2012


k návrhu na stanovení platu Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 do doby jmenování nového řediteleRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se stanovením platu Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 do doby jmenování nového ředitele ZŠ od 1. 11. 2012 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit a předat nový platový výměr Mgr. Pavlu Holubcovi k 1. 11. 2012

T: 15. 11. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ Šimanovská, KT PO