Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 178/RMČ/2013


k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) obč. zák.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. p o v ě ř u j e

Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14


podáním výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) obč. zák. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 4. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS