Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 180/RMČ/2013


k žádosti o přidělení bytu v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s přidělením bytu v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s přidělením bytu v č.p. 753, Kardašovská ul., Praha 9

T: 30. 4. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce