Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 181/RMČ/2013


k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovení přístřeší formou bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o obnovení přístřeší formou bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců

T: 15. 4. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s. r. o., podnájemce