Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 182/RMČ/2013


k návrhu na umístění sítě elektronických komunikací v objektu Zdravotního střediska, Gen. Janouška 902, Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s umístěním sítě elektronických komunikací v objektu Zdravotního střediska, Gen. Janouška 902, Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. podepsání souhlasu vlastníka s umístěním sítě elektronických komunikací dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 20. 4. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s.