Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 186/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru "XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 - Vysočany"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se zveřejněním dokumentace vlivů na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon), záměru "XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 - Vysočany"

II. p o ž a d u j e


předložit další stupeň projektové dokumentace s podrobným dopravním řešením křižovatky Kolbenova a Kbelská, ve kterém budou zohledněny připomínky městské části Praha 14 dle usnesení Rady MČ č. 474/RMČ/2012 ze dne 20.08.2012


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

T: ihned
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR