Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 187/RMČ/2013


k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně "Den Země na Praze 14" pořádané ve dnech 3. 4. - 27. 4. 2013 a kampaně "Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů" pořádané ve dnech 10. 4. - 13. 4. 2013Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s přijetím daru na kampaň "Den Země na Praze 14 " pořádanou ve dnech 3. 4. - 27. 4. 2013 od obchodních společností:


- Play Games, a. s., V Holešovičkách 1443/4,180 00, Praha 8 - Libeň, formou finančního obnosu ve výši 50.000 Kč


- Globus ČR, k. s., Hypermarket Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9 k zajištění občerstvení účastníků


- IKEA Česká republika, s. r. o., pobočka Černý Most, Skandinávská 1/131, Praha 5 - Zličín formou dárkových předmětů


- Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 k zajištění pitného režimu pro účastníky


2. s přijetím daru na kampaň "Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů" pořádanou dne 10. 4. - 13. 4. 2013 od společnosti


- Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 k zajištění pitného režimu pro účastníky


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

T: 10. 4. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPM