Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 188/RMČ/2013


k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

schválený rozpočet

příjmy 206.238,00 tis. Kč

výdaje 286.005,20 tis. Kč

financování 79.767,20 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření k 12. 3. 2013

příjmy 207.250,10 tis. Kč

výdaje 302.827,90 tis. Kč

financování 95.577,80 tis. Kč

rozpočet po 3. rozpočtovém opatření k 3. 4. 2013

příjmy 207.344,70 tis. Kč

výdaje 303.529,80 tis. Kč

financování 96.185,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 14. 5. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE