Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 189/RMČ/2013


k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2013Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním žádosti o navýšení poskytnuté účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů na území České republiky podle varianty č. II A ve smyslu zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení v roce 2008 a v letech následujících schválené usnesením vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podání žádosti Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy


T: 30. 4. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE