Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 192/RMČ/2013


k návrhu na zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení nového zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"

T: 12. 4. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OSMI, OPM, OE