Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 196/RMČ/2013


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"


II. j m e n u j e

hodnotící komisi k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu",jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"

T: 16. 4. 2013


2. seznámit členy hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu" s jejich jmenováním

T: 16. 4. 2013

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu"

T: 20. 5. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE, členové komise