Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 197/RMČ/2013


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji rodinného domu č. p. 389, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14I. n e m á n á m i t e k


k prodeji rodinného domu č. p. 389, k. ú. Hostavice, p. Jiřímu Siebekemu, nájemci domu a zároveň vlastníku pozemku pod domem a okolní zahrady

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zaslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 15. 4. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI