Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


58. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 4. 2013


č. 198/RMČ/2013


k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m 2Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným prodejem části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín, oddělené jako pozemky parc. č. 1072/258, parc. č. 1072/259, parc. č. 1072/260 a parc. č. 1072/261 o celkové výměře 19 m 2 Společenství vlastníků jednotek Zelenečská 211, 212, 213, Praha 9, se sídlem Zelenečská 2012/31, Praha 9, za cenu dle znaleckého posudku

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 1072/258, 1072/259, 1072/260 a 1072/261 o celkové výměře 19 m 2 Společenství vlastníků jednotek Zelenečská 211, 212, 213, Praha 9, za cenu dle znaleckého posudku


T: 15. 4. 2013

2. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1072/258, 1072/259, 1072/260 a 1072/261 o celkové výměře 19 m 2 Společenství vlastníků jednotek Zelenečská 211, 212, 213, Praha 9, za cenu dle znaleckého posudku, na nejbližší zasedání ZMČ Praha 14

T: 14. 5. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI